SØNDERJYLLANDS
VOGNMANDSFORENING
PORSEVEJ 7
6100 HADERSLEV
TLF. 40 34 62 05
Velkommen til Sønderjyllands Vognmandsforening

Sønderjyllands Vognmandsforening tæller lidt over 130 aktive medlemsvirksomheder fortrinsvist fra Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Foreningen er optaget i Dansk Transport og Logistik, som er medlem i Dansk Erhverv.

Foreningen driver sammen med de øvrige vognmandsforeninger i Region Syddanmark et servicekontor i Kolding, -  DTL Region Syd som bla. har til formål at rådgive medlemsvirksomhederne i alle brancheforhold.

Til brancheforeningen er der tilknyttet en arbejdgiverforening som kan tilvælges af medlemmer, når de har personale ansat.

HUSK!! Vognmandens dag hos SOS Dansk Autohjælp i Haderslev, den 8. oktober 2016

 
 

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i foreningens geografiske område driver lovligt erhverv om vognmand, og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.


 
 
UNIQUEPIXELS