SØNDERJYLLANDS
VOGNMANDSFORENING
Transitvej 10
7100 Vejle
Tlf.: 7595 8122
FORMÅL
BESTYRELSEN
MEDLEMMER
PROFIL
Sønderjyllands Vognmandsforenings medlemsvirksomheder, er fortrinsvist fra Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 aktive medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det tilstræbes at 1. bestyrelsesmedlem vælges fra Tønder, 1. fra Aabenraa, 1.f ra Haderslev, 1. fra Sønderborg og 1 i frit valg.
Bestyrelsen medlemmer vælges med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.


 


Download vedtægterne for
 Sønderjyllands Vognmandsforening HER
UNIQUEPIXELS